กุญแจคณิตศาสตร์  2.3 ก  ข้อ 1.2

2.   หาพื้นที่ของ    การหาพื้นที่ สามเหลี่ยม PQR

            การหาพื้นที่สามเหลี่ยม

 วิธีทำ          

แนวคิด      รูปสามเหลี่ยม 

               พื้้นที่    เท่ากับ    1/2     x      ฐาน           x     สูง

                          =         1/2     x    ( 20 -  9 )    x     13

                          =         1/2     x          11        x     13 

 

 

         ____________________________________________