กุญแจคณิตศาสตร์  2.3 ก  ข้อ 1.4

พื้นที่ของ     ABCDEF

การหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

 

 วิธีทำ นำ รูปมาพิจารณาจะ ได้ว่า

              พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม จะเท่ากับ  พื้นที่ของรูปเหลี่ยมภายในมารวมกัน

                               พื้นที่สี่เหลี่ยม  AFEG    +   พื้นที่สี่เหลี่ยม  DCBG     

                     พื้นที่  ABCDEF  =  พื้นที่สี่เหลี่ยม  AFEG  + พื้นที่สี่เหลี่ยม DCBG

 

           พื้นที่  ABCDEF    =     พื้นที่สี่เหลี่ยม  AFEG    +   พื้นที่สี่เหลี่ยม  DCBG

                                       =      กว้าง   x   ยาว             +   กว้าง     x   ยาว

                                       =        2      x    3               +       2     x    2 

                                       =        ลองทำดูนะครับฝึกสมอง

 

                  ____________________________________________