กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 2.3 ก.ข้อ 3

การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

  พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน     =   1/2     x    ผลคูณของ เส้นทแยงมุม  

 

 

      

สี่เหลี่ยม ABCD   เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีพื้นที่  272  ตารางเซนติเมตร 

     เส้นทแยงมุม   ฺBD  ยาวเท่าใร

ถ้า   AC  =  17  เซนติเมตร เส้นทแยงมุม   ฺBD  ยาวเท่าใร 

วิธีทำ 

         สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีพื้นที่  272  ตารางเซนติเมตร 

         AC  =  17  เซนติเมตร

         ให้  เส้นทแยงมุม   ฺBD  ยาวเท่ากับ   X

 

         พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน     =   1/2     x    ผลคูณของ เส้นทแยงมุม 

                                      หาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

                             พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน                  

         เส้นทแยงมุม  BD  ยาว          =  32       เซนติเมตร 

                          _____________________________________