บทเรียนการลบเลข ในบทนี้ จะเป็นการลบเลข โดยใช้มือ  เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ

ผู้เรียนการลบเลข ป1 - 2

 

การลบ

 

       มีหลักง่ายๆ ในการคิด   คือหักจำนวนที่ต้องการออกไปตามจำนวนที่ต้องการลบ

 

มาดูกัน เช่น     ต้องการ ลบ    5   -  3

 

วิธีคิดแบบ ง่ายสุด   "  มีอยู่ ห้า หักออกไป สาม "

 

ดูรูป    

         มีอยู่   5  

 

ชูมือ 5 นิ้ว แทน  เลข 5

 

 

     หักออกไป  3

หักออกไป  3  เหลือ  2 คือคำตอบ

เหลือจำนวนที่ต้องการ คือ 2

ดังนั้น  5  -  3   =   2 

 

ดู VDO    ดู VDO


________________________________________________________________________________