สมบัติของเลขยกกำลัง

   ถ้า  a  เป็นจำนวนใด ๆ  m   และ   n   เป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว 

                                    สมบัติเลขยกกำลัง ฐานเดียวกัน กำลังคูณกัน  ได้ นำกำลังมาบวกกัน  ฐานเดียวกัน กำลังคูณกัน  ได้ นำกำลังมาบวกกัน

 

                                       สมบัติเลขยกกำลัง ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณเข้าในได้          ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณเข้าในได้

 

                                        สมบัติเลขยกกำลัง ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณเข้าในได้       ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณเข้าในได้

 

                                        สมบัติเลขยกกำลัง            ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณเข้าในได้ 

 

                                                สมบัติเลขยกกำลัง ฐานเดียวกัน  หารกัน ได้ยกกำลังลบ     ฐานเดียวกัน  หารกัน ได้ยกกำลังลบ

 

                                                   สมบัติเลขยกกำลัง                   จำนวนยกกำลัง ศูนย์ ได้เท่ากับ 1       

 

                                                สมบัติเลขยกกำลัง ยกกำลังลบ กลับเป็นหาร              จำนวนยกกำลังลบ

                                                                                            ได้เท่ากับ  1 / จำนวนนั้น

 

                 Hint  :  หยิบกระดาษดินสอ คิดไปก่อนพร้อม ๆ กันไป พออ่านจบทั้งเข้าใจ และได้ประสบการณ์

  การคูณเลขยกกำลัง และ การหารเลขยกกำลัง  
   
 

 

    ตัวอย่าง   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ        exponents

 

     Hint  :   ฐานเท่ากัน คูณกัน  นำกำลังมาบวกกัน

 

                                      ฐานเท่ากันคูณกัน  นำกำลัง มาบวกกัน

                          _______________________________________________________

 

   ตัวอย่าง   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ       เลขยกกำลัง

 

     Hint  :   ฐานเท่ากัน คูณกัน  นำกำลังมาบวกกัน

 

                                   เลขยกกำลัง ฐานเท่ากันคูณกัน  นำกำลัง มาบวกกัน

 

                          _______________________________________________________

 

  ตัวอย่าง   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ            การคูณเลขยกกำลัง

 

                 วิธีทำ                       การคูณเลขยกกำลัง

                                               สมบัติเลขยกกำลัง กระจายเพื่อให้เป็นฐาน 2 เท่ากัน               จาก  2 x 2 =  4                                          

                                               สมบัติเลขยกกำลัง นำกำลังไปในวงเล็บ                 ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณเข้าในได้

                                               สมบัติเลขยกกำลัง ฐานเท่ากัน คูณกัน นำกำลังมาบวกกัน                             ฐานเดียวกัน กำลังคูณกัน  ได้ กำลังบวก

                                               เลขยกกำลัง

                          _______________________________________________________                                                       

 

  ตัวอย่าง   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ              โจทย์ เลขยกกำลัง

         วิธีทำ                              โจทย์ เลขยกกำลัง               

                                               สมบัติเลขยกกำลัง ทำให้เป็นฐานเดียวกัน      จาก  5   x   5 =  25

                                               ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณเข้าในได้        ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณเข้าในได้

                                               สมบัติเลขยกกำลัง คูณกัน ฐานเท่ากัน  นำกำลังมาบวก                    ฐานเดียวกัน กำลังคูณกัน  ได้ กำลังบวก         

                                               เลขยกกำลัง           

                           _______________________________________________________ 

 

   ตัวอย่าง   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ             โจทย์ เลขยกกำลัง    

         วิธีทำ                              โจทย์ เลขยกกำลัง

                                             จัด ฐานให้เท่ากัน

                                                        ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณเข้าในได้     จาก  2   x   2 =  4   และ  จาก  2 x 2 x 2 x 2 =  16

                                            สมบัติเลขยกกำลัง นำกำลังด้านนอกเข้า

                                                       ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณเข้าในได้  

                                            สมบัติเลขยกกำลัง ฐานเท่ากัน นำกำลัง มาบวกกัน

                                                        ฐานเดียวกัน กำลังคูณกัน  ได้ กำลังบวก

                                            เลขยกกำลัง

                                            สมบัติเลขยกกำลัง ฐานเท่ากัน คูณกัน นำกำลังมาบวกกัน

                           _______________________________________________________  

 

   ตัวอย่าง   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ          โจทย์ เลขยกกำลัง

          วิธีทำ                            เลขยกกำลัง สังเกตุ เหมือนมีการคูณกันอยู่ 2 กลุ่ม

                                             นำมาคูณกัน จัดกลุุ่มใหม่ ตาม ฐานที่เหมือนกัน

                                                     นำมาคูณกัน จัดตัวที่เหมือนกันอยู่ใกล้กัน ...... ทำเป็นระเบียบ ไม่หลง ไม่ตกหล่น

                                             สมบัติเลขยกกำลัง ฐานเท่ากัน คูณกัน นำกำลังมาบวกกัน

                                                     ฐานเดียวกัน กำลังคูณกัน  ได้ กำลังบวก

                                             สมบัติเลขยกกำลัง ฐานเท่ากัน คูณกัน นำกำลังมาบวกกัน

                                             เลขยกกำลัง

                            _______________________________________________________                                        

   ตัวอย่าง   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ     

         วิธีทำ  

             โจทย์ เลขยกกำลัง กำลังเป็นลบ กลับเป็นตัวส่วน กำลังเป็นบวก                    

                                   ( มอง 7  ให้เป็นกลุ่ม 

                                   กำลังเป็นลบ ได้เศษส่วนของกลุ่ม  )

                       คำตอบ 1/49

 

   เลขยกกำลัง มอง -7 เป็นกลุ่ม เพราะอยู่ในวงเล็บ

                                        ( มอง  - 7  ให้เป็นกลุ่ม  กำลังเป็นลบ ได้เศษส่วนของกลุ่ม  )

                                         เจ็ดยกกำลัง ลบสอง  ครอบคลุมเครื่องหมายลบ จึงให้อยู่ในกลุ่ม

                       คำตอบ 1/49

 

        เลขยกกำลัง มอง 7 เป็นกลุ่ม *****

                                                         ( มอง   7  ให้เป็นกลุ่ม  กำลังเป็นลบ ได้เศษส่วนของกลุ่ม  ) 

                                                         เจ็ดยกกำลัง ลบสอง  ไม่ครอบคลุมเครื่องหมายลบ จึงให้อยู่นอกกลุ่ม

                       คำตอบ - (1/49)

 

       *      มอง เป็นกลุ่มให้เป็น  แยกแยะให้ได้  เข้าใจทำได้แน่ไม่ยากแน่นอน

     _______________________________________________________ 

 

   ตัวอย่าง   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ      โจทย์ เลขยกกำลัง

          วิธีทำ                                    

                     นำ -1 ไปยกกำลังในวงเล็บก่อน

                                                    ( มอง   2/3   ให้เป็นกลุ่ม 

                                                     กำลังเป็นลบ ได้เศษส่วนของกลุ่ม  ) 

                     กำลังเป็นลบ กลับเศษเป็นส่วน กำลังลบเปลี่ยนเป็นบวก

                     ยกกำลัง ด้านนอก นำมาด้านใน ได้ คำตอบ

  การหารเลขยกกำลัง  
 
 

   ตัวอย่าง   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ    โจทย์ เลขยกกำลัง 

   วิธีทำ 

                     ทำเลขยกกำลังที่เป็นลบ ให้เป็นบวก

                     ทำเลขยกกำลังที่เป็นลบ ให้เป็นบวก

                                                จำนวนยกกำลังลบ  ได้เท่ากับ  1 / จำนวนนั้น

                    กลับเศษส่วน

                                                จากหาร เป็นคูณ  กลับเศษเป็นส่วน

 

                    คำตอบ

                                            *   *   *    *    *   *   *   *    *

           หรือ  คิดอีกแบบ  

                    ทำเลขยกกำลังที่เป็นลบ ให้เป็นบวก

                           ( มอง    4   ให้เป็นกลุ่ม 

                           กำลังเป็นลบ 4 เป็นส่วนอยู่   ก็กลับเป็นเศษ ซะ..  ) 

                    กลับเศษเป็นส่วน กำลังจากลบเป็นบวก

 

                    คำตอบ

 

   เหมือนกันครับ    เข้าใจนำไปใช้แก้ปัญหาโจทย์ได้ครับ  

                       ลองเขียน ลองทำให้คล่องมือ

    _______________________________________________________ 

 

  ตัวอย่าง   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ         โจทย์ เลขยกกำลัง

           วิธีทำ 

                      โจทย์ เลขยกกำลัง          ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณเข้าในได้  

                                                                  มอง   มองเป็นกลุ่ม   ให้เป็นกลุ่ม            

                     นำตัวเลข ที่ยกกำลังเข้าไปคูณ

                    เลขยกกำลัง

                    เลขยกกำลัง คำตอบ

           ___________________________________________ 

 

ตัวอย่าง   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ  

                            โจทย์ เลขยกกำลัง

           วิธีทำ 

                    ทำเลขยกกำลังที่เป็นลบ ให้เป็นบวก    

 

                                                   มอง   มอง -2y/3 เป็นกลุ่ม   ให้เป็นกลุ่ม

                                                   ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน

                    ทำเลขยกกำลังที่เป็นลบ ให้เป็นบวก

                    ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณ  ยกกำลังเข้าในยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณ  ยกกำลังเข้าใน

                    เลขยกกำลัง คำตอบ

                     ยกกำลัง ด้านนอก นำมาด้านใน ได้ คำตอบ

  การคูณ การหารเลขยกกำลัง  
 
 

 ตัวอย่าง   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ  โจทย์ เลขยกกำลัง

 วิธีทำ                              

                    ทำเลขยกกำลังที่เป็นลบ ให้เป็นบวก

                          มอง   มองให้เป็นกลุ่ม   ให้เป็นกลุ่ม

                  ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน

 

                    ทำเลขยกกำลังที่เป็นลบ ให้เป็นบวก

                     ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณ  ยกกำลังเข้าใน    ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณ  ยกกำลังเข้าใน

                     เลขยกกำลัง คำตอบ

        _______________________________________________________ 

 

  ตัวอย่าง   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ    โจทย์ เลขยกกำลัง

   วิธีทำ  

      เลขยกกำลังด้านนอก คูณเข้าด้านใน        มอง   มองเป็นกลุ่ม   ให้เป็นกลุ่ม

 

      เลขยกกำลังด้านนอก คูณเข้าด้านใน  ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณ  ยกกำลังเข้าใน

      เลขยกกำลังลบ ย้าย กลับด้านเป็น กำลังบวกได้คำตอบ

                     ยกกำลัง ด้านนอก นำมาด้านใน ได้ คำตอบ

  โจทย์เลขยกกำลัง