Go On One . com.ความรู้เพื่อคนไทย..

เรียนคณิตศาสตร์ ด้วย VDO ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ออนไลน์ เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องตัน และนานาสาระความรู้เพื่อคนไทย

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก => เลขยกกำลัง => โจทย์เลขยกกำลัง สร้างเสริมประสบการณ์

โจทย์เลขยกกำลัง สร้างเสริมประสบการณ์

E-mail Print PDF

โจทย์เลขยกกำลัง สร้างเสริมประสบการณ์ 

วีดีโอ เลขยกกำลัง

โจทย์เลขยกกําลังพร้อมวิธีทํา   เลขยกกําลัง ม.4  เลขยกกําลัง ม.ปลาย   เลขยกกําลัง ม.ต้น

นี้ เมื่อคุณอ่านพร้อมกับการทำความเข้าใจ และทำโจทย์ ไปพร้อม ๆ ด้วยความตั้งใจ เมื่อจบ คุณจะสามารถเข้าใจและ

มองเห็น และได้ประสบการณ์ ที่พร้อมจะทำโจทย์ และทำข้อสอบทุกรูปแบบ      ตั้งใจนะครับ

     ตัวอย่าง 1.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ                เลขยกกำลัง

 

                 วิธีทำ

                                              เลขยกกำลัง      มอง     เลขยกกำลัง     ให้เป็นกลุ่ม

                                               เลขยกกำลัง       ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน

                                               เลขยกกำลัง               ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณ  2  ยกกำลังเข้าใน

                                               เลขยกกำลัง

วีดีโอ เลขยกกำลัง

       

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

                          _______________________________________________________  

 

     ตัวอย่าง 2.    ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ            เลขยกกำลัง

 

                 วิธีทำ 

                                              เลขยกกำลัง                   มอง   เลขยกกำลัง        ให้เป็นกลุ่ม        

                                              เลขยกกำลัง

                                                                           ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน

                                                                                         แยกเครื่องหมายออกมา 

                                              เลขยกกำลัง          ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณ  ยกกำลังเข้าใน

                                               เลขยกกำลัง

 

วีดีโอ เลขยกกำลัง

      

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

                          _______________________________________________________  

 

      ตัวอย่าง 3.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ               เลขยกกำลัง

 

                  วิธีทำ 

                                              เลขยกกำลัง       มอง   เลขยกกำลัง       ให้เป็นกลุ่ม   

                                              เลขยกกำลัง        ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน

                                              เลขยกกำลัง          มอง  เลขยกกำลัง   เป็นเลขยกกำลังอยู่ด้านนอก

                                                                                           คูณ   เลขยกกำลัง   ยกกำลังเข้าใน 

                                              เลขยกกำลัง

 

                           _______________________________________________________  

 

วีดีโอ เลขยกกำลัง

 

       

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

      ตัวอย่าง 4.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ                เลขยกกำลัง

 

                  วิธีทำ  

                                               เลขยกกำลัง       มอง   เลขยกกำลัง       ให้เป็นกลุ่ม 

                                               เลขยกกำลัง          ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน 

                                               เลขยกกำลัง         เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ 3 ยกกำลังเข้าใน

                                                เลขยกกำลัง

 

                           _______________________________________________________

 

       ตัวอย่าง 5.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ                          เลขยกกำลัง

 

                   วิธีทำ  

                                            เลขยกกำลัง        มอง  เลขยกกำลัง        ให้เป็นกลุ่ม 

                                             เลขยกกำลัง          ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน

                                             เลขยกกำลัง           เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ 3 ยกกำลังเข้าใน

                                             เลขยกกำลัง 

                                             เลขยกกำลัง             เลขยกกำลังหารอยู่ เปลี่ยนเป็นคูณ

                                                                                              ได้เครื่องหมายตรงกันข้าม

                                             เลขยกกำลัง   

                                             เลขยกกำลัง               ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก

                                              

                            _______________________________________________________

 

        ตัวอย่าง 6.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ           เลชยกกำลัง

 

                    วิธีทำ 

                                               เลขยกกำลัง

                                               เลขยกกำลัง                 ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก

                                               เลขยกกำลัง 

                              _______________________________________________________

 

         ตัวอย่าง 7.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ       เลขยกกำลัง

 

                     วิธีทำ 

                                                 เลขยกกำลัง      

                                                 เลขยกกำลัง       ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก      

                                                 เลขยกกำลัง

                                                 เลขยกกำลัง

                                _______________________________________________________

 

         ตัวอย่าง 8.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ       เลขยกกำลัง

 

                     วิธีทำ

                                                เลขยกกำลัง

                                                เลขยกกำลัง       ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก 

                                                เลขยกกำลัง

                                                เลขยกกำลัง 

                                 _______________________________________________________ 

 

             ตัวอย่าง 9.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ         เลขยกกำลัง

 

                      วิธีทำ

                                                 เลขยกกำลัง            มอง    เลขยกกำลัง      ให้เป็นกลุ่ม 

                                                 เลขยกกำลัง            ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน

                                                 เลขยกกำลัง             เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ  2w ยกกำลังเข้าใน

                                                 เลขยกกำลัง                       ยกกำลัง ติดลบ  กลับเศษเป็นส่วน

                                                                                              แปลงเลขยกกำลังเป็นบวก

                                                 เลขยกกำลัง 

 

 อ้างอิงข้อนี้ :  จาก แบบฝึกหัดที่  5.2  ALGEBRA for College Students  

                                                    by MARK DUGOPOLSKI   Third Edition   

                   QA 152.3 D836 2004 ห้องสมุด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตตรัง  อ.เมือง  จ. ตรัง 

                                 _______________________________________________________ 

 

            ตัวอย่าง 10.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ                เลชยกกำลัง

 

                      วิธีทำ 

                                               เลชยกกำลัง           มอง    เลขยกกำลัง      ให้เป็นกลุ่ม 

                                               เลชยกกำลัง           ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน

                                               เลชยกกำลัง           เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ  เข้าใน

                                               เลชยกกำลัง                ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก 

                                               เลชยกกำลัง

                                               เลชยกกำลัง                                แปลงกำลังลบเป็น กำลังบวก ได้เศษส่วน

                                               เลชยกกำลัง 

 

                                 _______________________________________________________  

 

            ตัวอย่าง 11.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ               เลขยกกำลัง

 

                      วิธีทำ

                                                เลขยกกำลัง

                                                เลขยกกำลัง      เลขยกกำลังหารอยู่ เปลี่ยนเป็นคูณ

                                                                                              ได้เครื่องหมายตรงกันข้าม

 

                                                เลขยกกำลัง             ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก

                                                เลขยกกำลัง

                                                เลขยกกำลัง

                                  _______________________________________________________

 

            ตัวอย่าง 12.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ             เลขยกกำลัง

 

                       วิธีทำ

                                                เลขยกกำลัง

                                                เลขยกกำลัง     เลขยกกำลังหารอยู่ เปลี่ยนเป็นคูณ

                                                                                         ได้เครื่องหมายตรงกันข้าม

                                                เลขยกกำลัง

                                                เลขยกกำลัง                ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก

                                                เลขยกกำลัง

                                  _______________________________________________________

 

            ตัวอย่าง 13.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ             เลขยกกำลัง

 

                       วิธีทำ

                                               เลขยกกำลัง        

                                               เลขยกกำลัง     เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ  เข้า ใน

                                               เลขยกกำลัง

                                               เลขยกกำลัง           ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก 

                                               เลขยกกำลัง

                                   _______________________________________________________

 

            ตัวอย่าง 14.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ            เลขยกกำลัง        

 

                       วิธีทำ

                                                 เลขยกกำลัง

                                                 เลขยกกำลัง      เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ  เข้า ใน

                                                 เลขยกกำลัง

                                                 เลขยกกำลัง                 ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก 

                                                 เลขยกกำลัง

                                   _______________________________________________________

 

             ตัวอย่าง 15.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ        เลขยกกำลัง

 

                        วิธีทำ

                                              เลขยกกำลัง

                                              เลขยกกำลัง   เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ  เข้า ใน

                                              เลขยกกำลัง

                                              เลขยกกำลัง                 ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก  

                                              เลขยกกำลัง 

 

                                    _______________________________________________________

Last Updated on Thursday, 05 May 2011 12:09  

ร่วมเแรงร่วมใจกับเว็บดี ๆ โดย

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday279
mod_vvisit_counterYesterday2789
mod_vvisit_counterThis week13032
mod_vvisit_counterLast week13353
mod_vvisit_counterThis month54634
mod_vvisit_counterLast month94298
mod_vvisit_counterAll days4510459

Online (20 minutes ago): 17
Your IP: 54.226.120.183
,
Today: Apr 25, 2014

เว็บเพื่อนบ้าน

page range


Who's Online

We have 113 guests online

สนับสนุนเว็บดี ๆ โดย

ถูกใจ เป็นกำลังใจ กด LIKE นะครับ