การบวก ลบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

การบวก ลบ

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบ

โจทย์การบวก ลบ  และแสดงวิธีทำ

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การบวก ลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การบวก ลบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

  การบวก ลบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การบวก ลบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

    การบวก ลบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การบวก ลบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

    การบวก ลบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง การบวก ลบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.     

    การบวก ลบ  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

    การบวก ลบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6 เรื่อง การบวก ลบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6     

    การบวก ลบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7 เรื่อง การบวก ลบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7     

    การบวก ลบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8 เรื่อง การบวก ลบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 8     

    การบวก ลบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9 เรื่อง การบวก ลบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 9     

    การบวก ลบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10 เรื่อง การบวก ลบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 10     

    การบวก ลบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 11 เรื่อง การบวก ลบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 11     

    การบวก ลบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 12 เรื่อง การบวก ลบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 12     

    การบวก ลบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK