ทบทวนการบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

ทบทวนการบวก ลบ คูณ หารระคน เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

แบบฝึกหัด การบวก ลบ คูณ หารระคน และ การแก้โจทย์ปัญหา

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 การบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การบวก ลบ คูณ หารระคน

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

 
 

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

 
 

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

 
 

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

 
 

  การบวก ลบ คูณ หารระคน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

 
 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 
 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 
 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 
 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 
 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK