การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ แบบฝึกหัด 3.2 ข้อ 1

ข้อ1     ข้อ2      ข้อ3    ข้อ4     ข้อ5      ข้อ6    ข้อ7    ข้อ8

 

 

 

 

 

             1.1 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

 ได้คำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ที่จุด (1,1)

 
          1.2 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า x ลงในสมการ

               1.2-1 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

จุดตัดของระบบสมการเชิงส้นสองตัวแปร

                 คือ จุด (x,y) = (2,-1)

 
 

 


    1.3 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ ลงในสมการ 1

           1.3-1 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

จุดตัดของระบบสมการเชิงส้นสองตัวแปร

               คือ จุด (x,y) = (4,3)

 
 

 
     1.4 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

สมการนี้ไม่เป็นจริง

ดังนั้น ระบบสมการนี้จึงไม่มีจุดตัดกันของระบบสมการ
 

 
 

 

 
     1.5 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

จากสมการ ที่ 2 และ สมการที่ 3 มีค่าเท่ากันเป็นสมการเดียวกัน

สมการทั้งสองทับกันสนิท ทำให้เกิดจุดที่เป็นคำตอบมากมาย

 
 

 
     1.6 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการที่ 1

           1.6-1 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ        

จุดตัดของระบบสมการเชิงส้นสองตัวแปรคือ

         จุด       การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

 
 

 

 
     1.7 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

สมการนี้ไม่เป็นจริง

ดังนั้น ระบบสมการนี้จึงไม่มีจุดตัดกันของระบบสมการ

 
 

 

 
     1.8 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

จากสมการ ที่ 2 และ สมการที่ 3 มีค่าเท่ากันเป็นสมการเดียวกัน

สมการทั้งสองทับกันสนิท ทำให้เกิดจุดที่เป็นคำตอบมากมาย

 
   ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK      

การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ แบบฝึกหัด 3.2 ข้อ 2

- ข้อ   2.1    2.2     2.3    2.4    2.5    2.6    2.7    2.8    2.9    2.10    2.11    2.12

   

 

         2.การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ 

                      2. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ-1

ดังนั้น ได้จุดตัดของระบบสมการ

             ที่จุด (x,y) = (29,36)

   

  

                 2.2 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

ระบบสมการ นี้ไม่เป็นจริง ซึ่งทำให้ไม่มีจุดตัดของระบบสมการ

   


  
               2.3 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

สมการทั้งสองเป็นสมการเดียวกันทับกันสนิท

มีจุดที่เป็นคำตอบไม่จำกัดจำนวน

   


  
        2.4 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า x ลงในสมการ 1

                 2.4 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ -1

ดังนั้น ได้จุดตัดของระบบสมการ

ที่จุด (x,y) = (5,-3)

   


   
         2.5 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

สมการทั้งสองเป็นสมการเดียวกันทับกันสนิท

มีจุดที่เป็นคำตอบไม่จำกัดจำนวน

   


   
      2.6 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ 1

            2.6 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ -1

ดังนั้น ได้จุดตัดของระบบสมการ

ที่จุด (x,y) = (1.1,-0.2)

   

    

       2.7 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ 2

         2.7 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ -1

ที่จุด (x,y) = (1.62 , 0.58)

   


    
   2.8 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

สมการไม่เป็นจริง  ไม่มีจุดตัด ของระบบสมการ

   

 

      
     2.9 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

ระบบสมการเป็นจริง สมการเส้นตรงทั้งสองทับกันสนิท

มีจุดตัด ที่สอดคล้องกับระบบสมการไม่จำกัด

   


    
    2.10 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ 2

                       2.10 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ -1

ที่จุด (x,y) = (-0.5,2.2)  

   

   

   2.11 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ 1

           2.11 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ-1

ที่จุด (x,y) = (0,3)

   

 

    
    2.12 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ

แทนค่า y ลงในสมการ 3 เพื่อหาค่า x

                        2.12 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ -1

 

ที่จุด                     2.12 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ -2

    ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK