กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 3.2 ข้อ 1

การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

1. จากการสำรวจโรงเรียนคณิตวิทยาที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

เีกี่ยวกับร้อยละของ

นักเรียนที่ชอบซื้อขนม สามอันดับแรก พบว่า

นักเรียน ร้อยละ      51.5   ชอบซื้อขนมกรุบกรอบ

           ร้อยละ      34.3   ชอบซื้อไอศครีมหวานเย็น รสต่าง ๆ

และ      ร้อยละ      14.2   ชอบซื้อผลิตภัณฑ์จากนม 

จงนำเสนอข้อมูลด้วแผนภูมิรูปวงกลม

 
 

วิธีทำ   

จากโจทย์ กำหนดมาให้

นักเรียน   ร้อยละ      51.5   ชอบซื้อขนมกรุบกรอบ  

           ร้อยละ      34.3   ชอบซื้อไอศครีมหวานเย็น รสต่าง ๆ

และ       ร้อยละ      14.2    ชอบซื้อผลิตภัณฑ์จากนม

 

ดังนั้น ผลรวมทั้งหมดคือ

             =          51.5  +  34.3   +14.2   

             =           100  %  

 

ต่อไปเราจะทำการคำณวนหาพื้นที่  ของวงกลม  ในแต่ละส่วน

  100 %         คิดเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางขนาด        360            องศา             

     1 %         คิดเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางขนาด        360/100        องศา

                                                           =   3.6        องศา          

 

     ดังนั้นจะได้ ชอบซื้อขนมกรุบกรอบ                     51.5  %      

                                =    51.5  x   3.6    =    185.4     องศา

 

                   ชอบซื้อไอศครีมหวานเย็น รสต่าง ๆ      34.3  %

                                =    34.3  x   3.6    =    123.48    องศา    

 

                   ชอบซื้อผลิตภัณฑ์จากนม                  14.2  %

                                 =    14.2   x   3.6   =    51.12     องศา

 

 ดังนั้น จากการคำณวนจะได้แผนภูมิรูปวงกลมดังนี้

 

    การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

     ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK