กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 3.2 ข้อ 2

การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

2. เมื่อปี พ.ศ.2546 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

รายงาน สาเหตุการตายของบุคคลอายุ 25 - 44 ปี เป็นร้อยละดังนี้

            ตาราง สาเหตุการตายของบุคคลอายุ 25 - 44 ปี

จงนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปวงกลม  

 

วิธีทำ   

จากโจทย์ กำหนดมาให้เป็น เปอร์เซนต์  100 % 

ดังนั้นจากข้อที่แล้วเราทราบว่า              1 %   เท่ากับ   3.6  องศา

 

  1.      36.95%     =   36.95      x   3.6   =   133.02        องศา

  2.        9.55%     =    9.55      x   3.6   =     34.38        องศา

  3.      12.15%     =   12.15      x   3.6   =     43.74        องศา

  4.        5.05%     =    5.05      x   3.6   =     18.18        องศา

  5.        4.55%     =    4.55      x   3.6   =     16.38        องศา

  6.       31.75%     =  31.75      x   3.6   =    114.30        องศา

 

                จากการคำณวนองศาที่ได้นำมาวาดแผนภูมิรูปวงกลม  ดังนี้

     การเขียน แผนภูมิรูปวงกลม

      ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK