กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 3.2 ข้อ 4

การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

4.  จากมูลค่าการส่งออกกุ้งของไทยเดือนมกราคม - ตุลาคมพ.ศ. 2546

ต่อ ไปจะนำเสนอข้อมูล ด้วยแผนภูมิรูปวงกลม

       ตารางมูลค่าการส่งออกกุ้งของไทยเดือนมกราคม - ตุลาคม พ.ศ.2546

                            ที่มา : กรมศุลกากร

 

วิธีทำ   

จากโจทย์ กำหนดมาให้

         มูลค่าการส่งออก  60,967 ล้านบาท         =        100 % 1.  19,371.30  ล้านบาท      หาเปอร์เซนต์ 

    

2.  34,866       ล้านบาท      หาเปอร์เซนต์      

 

3.  866            ล้านบาท      หาเปอร์เซนต์

 

 

 

4. 1,572.20      ล้านบาท      หาเปอร์เซนต์

 

 

5. 4,291.50       ล้านบาท     หาเปอร์เซนต์

 

ดังนัน เราต้องการหาว่ามุม วงกลม มีกี่องศา

 

          จาก       1 %              เท่ากับ         3.6   องศา

 

 1.     31.77  %             =    31.77  x  3.6    =    114.37      องศา    

 2.     57.18  %             =    57.18  x  3.6    =    205.84      องศา  

 3.      1.42  %              =     1.42  x  3.6    =       5.11       องศา    

 4.      2.57  %              =     2.57  x  3.6    =       9.25       องศา    

 5.       7.03 %              =     7.03  x  3.6    =      25.30      องศา

 

ดังนั้น เราสามารถเขียนแผนภูมิรูปวงกลม ได้ดังนี้ 

  แผนภูมิรูปวงกลม

    ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK