การแก้โจทย์ปํญหา

โดยใช้บัญญัติไตรยางค์

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การแก้โจทย์ปํญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

การหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์ มีวิธีการดังนี้

1. สรุปก่อนว่าโจทย์ กำหนดอะไรมาให้ และต้องการคำตอบของอะไร

2. คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ตามสถานะการณ์ โดยใช้บัญญัติไตรยางค์

    การใช้บัญญัติไตรยางค์ เป็นการนำสิ่งต่าง ๆ มาเปรียบเทียบเช่น

    ดินสอ 4 แ่ท่ง     ราคา   10   บาท  ถ้าดินสอ  20   แ่ท่ง    ราคาเท่าไร

    ซื้อนม 15 กล่อง ราคา  120   บาท  ถ้านม     5    กล่อง    ราคาเท่าไร

    รถวิ่ง 180 ก.ม. ใช้เวลา  2  ชั่วโมง  ถ้าวิ่ง     550   ก.ม   ใช้เวลาเท่าไร

    ดังตัวอย่างต่อไปนี้

   การแก้โจทย์ปํญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

   การแก้โจทย์ปํญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์ 

 ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปํญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การแก้โจทย์ปํญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การแก้โจทย์ปํญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง การแก้โจทย์ปํญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3     

    การแก้โจทย์ปํญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 
 

 

    การแก้โจทย์ปํญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

    

 
 

 

    การแก้โจทย์ปํญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

     

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การแก้โจทย์ปํญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 เรื่อง การแก้โจทย์ปํญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6   

  การแก้โจทย์ปํญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 

 
 

 

    การแก้โจทย์ปํญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

    

 
 

 

    การแก้โจทย์ปํญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 

 
 

  

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK