การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ

ในบทนี้ เราสามารถเขียน เศษส่วนที่ส่วนเป็น 100

ในรูปร้อยละ หรือ เปอร์เซนต์ ได้ทันที

จากความหมายของเศษส่วน 60/100 คือมี 60 ส่วนใน 100 ส่วน

จะมีความหมายเท่ากับ ร้อยละ 60   หรือ 60 เปอร์เซนต์

โดยเปอร์เซนต์ใช้เครื่องหมายแทนด้วย  60% 

แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ

อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด

เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่องเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ

     
 

 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่องเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ

 

  การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ

 
 

  

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่องเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ

 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ

 
 

  

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ

 
 

 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ

 
 

 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ

 
 

 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK