การเขียนทศนิยมในรูปร้อยละ

หรือเปอร์เซนต์ เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

การเขียนทศนิยมในรูปร้อยละ หรือเปอร์เซนต์

ในบทนี้ เขียนทศนิยมให้เป็นร้อยละ นั้นใช้ค่าประจำหลักของทศนิยม

เช่น  0.2     = 2/10   

       0.60   =  0.6  =  6/10

       0.35   =  35/100

       0.08   =  8/100

 กรณีที่เป็นทศนิยมตัวเดียว ค่าประจำหลัก คือ 1/10

 เมื่อต้องการทำให้เป็นร้อยละหาตัวคูณมาคูณให้ตัวส่วนเป็น 100

 0.2     = 2/10   ×  10/10  =  20/100        =  20%

 0.60   =  0.6 = 6/10 × 10/10 =  60/100  =  60%

 0.35   =  35/100                                    =  35% 

 0.08   =  8/100                                      =    8%

แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนทศนิยมในรูปร้อยละ หรือเปอร์เซนต์

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ

อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด

เรื่อง การเขียนทศนิยมในรูปร้อยละ หรือเปอร์เซนต์

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การเขียนทศนิยมในรูปร้อยละ หรือเปอร์เซนต์

การเขียนทศนิยมในรูปร้อยละ หรือเปอร์เซนต์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่องการเขียนทศนิยมในรูปร้อยละ หรือเปอร์เซนต์

 

 

 การเขียนทศนิยมในรูปร้อยละ หรือเปอร์เซนต์

 
 

 

 การเขียนทศนิยมในรูปร้อยละ หรือเปอร์เซนต์

 
 

 

 การเขียนทศนิยมในรูปร้อยละ หรือเปอร์เซนต์

 
 

 

 การเขียนทศนิยมในรูปร้อยละ หรือเปอร์เซนต์

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การเขียนทศนิยมในรูปร้อยละ หรือเปอร์เซนต์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่องการเขียนทศนิยมในรูปร้อยละ หรือเปอร์เซนต์

     
 

 การเขียนทศนิยมในรูปร้อยละ หรือเปอร์เซนต์

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK