ร้อยละของจำนวนนับ เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

ร้อยละของจำนวนนับ

ในบทนี้ หาร้อยละของจำนวนนับ โดยทำให้อยู่ในรูปเศษส่วน

ที่มีส่วนเป็นร้อย แล้วนำมาคูณกับจำนวนที่ต้องการ 

เช่น  ร้อยละ 50 ของ  20 =   50/100  ×  20   =   10  

       20%   ของ 200   =  20/100  ×  200  =   40

แบบฝึกหัด เรื่อง ร้อยละของจำนวนนับ

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ

อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด

เรื่อง ร้อยละของจำนวนนับ

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

ร้อยละของจำนวนนับ

ร้อยละของจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-6 ร้อยละของจำนวนนับ

 

 

 ร้อยละของจำนวนนับ

 
 

 

 ร้อยละของจำนวนนับ

 
 

 

 ร้อยละของจำนวนนับ

 
 

 

 ร้อยละของจำนวนนับ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ร้อยละของจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-13 ร้อยละของจำนวนนับ

 

 

  ร้อยละของจำนวนนับ

 
 

  

  ร้อยละของจำนวนนับ

 
 

  

  ร้อยละของจำนวนนับ

  ร้อยละของจำนวนนับ

 
 

 

  ร้อยละของจำนวนนับ

  ร้อยละของจำนวนนับ

 
 

 

  ร้อยละของจำนวนนับ

  ร้อยละของจำนวนนับ

 
 

 

  ร้อยละของจำนวนนับ

  ร้อยละของจำนวนนับ

  ร้อยละของจำนวนนับ

 
 

 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK