Print
Category: บทประยุกต์
Hits: 18396

กำไร ขาดทุน เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

กำไร ขาดทุน 

ทุน / ต้นทุน คือ ราคาสิ่งของที่ซื้อมา อาจจะเป็นสินค้า หรือบริการก็ได้

ราคาขาย     คือ ราคาสินค้าที่ขายไป

กำไร  ส่วนต่างราคาขายกับทุน     เมื่อราคาขายสูงกว่า ทุน 

ขาดทุน  ส่วนต่างราคาขายกับทุน  เมื่อราคาขายต่ำกว่า ทุน

กำไร    30%  คือ ทุน 100 บาท กำไร 30 บาท   ราคาขาย 130 บาท 

ขาดทุน 10%  คือ ทุน 100 บาท ขาดทุน 10 บาท ราคาขาย 90  บาท 

แบบฝึกหัด เรื่อง กำไร ขาดทุน เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย

ตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง กำไร ขาดทุน

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

กำไร ขาดทุน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 กำไร ขาดทุน

 

 

  กำไร ขาดทุน

 
 

 

  กำไร ขาดทุน

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

กำไร ขาดทุน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 กำไร ขาดทุน

 

 

  กำไร ขาดทุน 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK