การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

 

การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ และ โจทย์ การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

   

   การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

  การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

  การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

  การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

  การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

  การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

  การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4     

  การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

  การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK