แบบฝึกหัด การเรียกชื่อมุม

สัญลักษณ์แทนมุม ป.5

 

แบบฝึกหัด การเรียกชื่อมุม สัญลักษณ์แทนมุม

ในบทนี้เป็นการทบทวน แบบฝึกหัด การบอกชื่อมุม หรือ

เรียกชื่อมุม และ การใช้สัญลักษณ์แทนมุม 

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด

การเรียกชื่อมุม สัญลักษณ์แทนมุม

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเรียกชื่อมุม สัญลักษณ์แทนมุม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

ชื่อมุม สัญญลักษณ์แทนมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง การเรียกชื่อมุม สัญลักษณ์แทนมุม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3    

     ชื่อมุม สัญญลักษณ์แทนมุม

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  ชื่อมุม สัญญลักษณ์แทนมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 การเรียกชื่อมุม สัญลักษณ์แทนมุม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6.     

     ชื่อมุม สัญญลักษณ์แทนมุม

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK