แบบฝึกหัด การวัดขนาดของมุมกลับ ป.5

 

แบบฝึกหัด การวัดขนาดของมุมกลับ

ในบทนี้เป็นการทบทวน การวัดขนาดของมุมกลับ

คุณสมบัติของมุมกลับจะมีขนาดของมุมระหว่าง เกินกว่า 180 องศา

แต่ไม่เกิน 360 องศา การวัดเราใช้โปรแทรกเตอร์ ชนิดครึ่งวงกลม

หรือชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยขนาดของมุมที่วัดได้เรียกว่า องศา

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จาก

แบบฝึกหัด การวัดขนาดของมุมกลับ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด

เรื่อง การวัดขนาดของมุมกลับ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

 การวัดมุม

  การวัดมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การวัดขนาดของมุมกลับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  การวัดมุม

 
 

 

  การวัดมุม

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การวัดมุม

  การวัดมุม

  การวัดมุม

  การวัดมุม

  การวัดมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การวัดขนาดของมุมกลับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

  การวัดมุม

 
 

  การวัดมุม

 
 

  การวัดมุม

 
 

  การวัดมุม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK