แบบฝึกหัด วงกลม พื้นที่

ความยาวรอบรูปวงกลม ป.6 

 

แบบฝึกหัด วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

ในบทนี้เป็นการทบทวน แบบฝึกหัด คุณสมบัติของวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง รัศมี

การหาพื้นที่ของวงกลม เส้นรอบรูปวงกลม และโจทย์ปัญหาของวงกลม

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

    วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1  

  วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

  วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

 

 
 

 

    วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

    วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

 
 

    

    วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

    วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

 
 

      

    วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

    วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

 
 

 

    วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

    วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

    วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.    

    วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

    วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

 

 
 

 

  วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

  วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

 
 

 

 
 

    

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  หาพื้นที่ วงกลม

  หาพื้นที่ วงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3-4. เรื่อง วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3-4.    

    หาพื้นที่ วงกลม

    หาพื้นที่ วงกลม

 

 
 

 

    หาพื้นที่ วงกลม

    หาพื้นที่ วงกลม  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  หาพื้นที่ วงกลม

  หาพื้นที่ วงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-6. เรื่อง วงกลม พื้นที่ ความยาวรอบรูปวงกลม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5-6.    

    หาพื้นที่ วงกลม

    หาพื้นที่ วงกลม

 
 

 

    หาพื้นที่ วงกลม

    หาพื้นที่ วงกลม  

    หาพื้นที่ วงกลม

 
     
     
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK