รูปวงกลม เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

รูปวงกลม

   วงกลมรูป ก จะประกอบไปด้วย

   จุดศูนย์กลาง คือจุด ก ที่อยูตรงกลางของรูปวงกลม

             

   รัศมี คือเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวง โดยที่รัศมี

         ไม่ว่าเราลากจากจุดใด ๆจากจุดศูนย์กลางไปเส้นรอบวงมีความยาวเท่ากัน

         เส้นตรง กค ,กง ,กข  เรียกว่า รัศมีของรูปวงกลม ก 

         โดยเส้นตรงทั้งสามเส้น มีความยาวเท่ากัน

 

   เส้นรอบวง หรือเส้นรอบรูปวงกลม

   คือเส้นที่ลากเป็นวงกลมรอบจุดศูนย์กลาง มีระยะห่างจากศุนย์กลางเท่ากับรัศมี

        รูปวงกลม

แบบฝึกหัด รูปวงกลม

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง รูปวงกลม

 

  จุดศูนย์กลางของรูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 จุดศูนย์กลางของรูปวงกลม  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1   

จุดศูนย์กลางของรูปวงกลม

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  รูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 รูปวงกลม 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

รูปวงกลม

 
 

 

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  รูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3-8 รูปวงกลม 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3-8 

รูปวงกลม

 
     
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK