รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน 

เราจะได้เรียนรู้ การแบ่งและเรียกชื่อรูปสามเหลี่ยมตามความยาวของด้าน

รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า       มีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว        มีด้านสองด้านยาวเท่ากัน

รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า    มีด้านทั้งสามยาวไม่เท่ากัน

แบบฝึกหัด เรื่อง รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

 

 

 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

 
 

 

 
 

 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

 

  รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

 
 

 

  รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

 
 

 

 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

 

  

 
 

 

 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

  

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

 

  

 
 

 

 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK