สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 3 ด้าน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 3 ด้าน 

เราจะได้เรียนรู้ เมื่อกำหนดด้าน 3 ด้าน

ขั้นที่ 1 ลากเส้นฐานตามที่กำหนด กข

ขั้นที่ 2 ใช้วงเวียน กางเท่ากับด้านที่ 2, ด้านที่ 3 แล้วไปที่จุด ก และข

และเขียนส่วนของวงกลมโดยมีความยาวเท่ากับที่กำหนดให้ได้จุดตัด

ขั้นที่ 3 ลากเส้นต่อจุดทั้งสาม ได้รูปสามเหลี่ยมตามต้องการ   

แบบฝึกหัด เรื่อง สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 3 ด้าน

ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 3 ด้าน

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 3 ด้าน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 3 ด้าน

 

 1.

 สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 3 ด้าน

 
 

 2.

  สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 3 ด้าน

 
 

 3. 

1)

  สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 3 ด้าน

2)

  สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 3 ด้าน

 
 

 4.

  สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 3 ด้าน

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 3 ด้าน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-7 สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 3 ด้าน

 

 

5.

  สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 3 ด้าน

 
 

 

6. 

  สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 3 ด้าน

 
 

 

7. 

  สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 3 ด้าน

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK