ทบทวนลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

ทบทวนลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกัน 2 คู่

    รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน   รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

    รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส        รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกัน 1 คู่  

    รูปสี่เหลี่ยมคางหมู   

รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านไม่ขนานกัน

    รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด ทบทวนลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

  ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

  ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-3. เรื่อง ทบทวนลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-3.      

    ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

    

 
 

 

    ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

 

 
 

 

    ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

  ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

  ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.4-6 เรื่อง ทบทวนลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.4-6   

    ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

    ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

    ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

  ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง ทบทวนลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2   

   ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

   ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

   ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

 ชวนคิด  คำตอบ

   ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK