เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมที่ยาวเท่ากัน

    รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส            รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน

    รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส            รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

    รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน   รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

    รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส            รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

    รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  

รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นแบ่งรูปสี่เหลี่ยม

เป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากัน

    รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส            รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

    รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน   รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

  เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.      

    เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

    

 
 

 

    เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

 

 
 

 

    เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

    เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม  

  เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

    เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

    เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

    เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

    เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

  เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3   

  เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

  เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

  เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

  เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

  เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม 

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4    

     เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

    เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

    เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

    เส้นแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK