หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

สี่เหลี่ยมด้านขนาน เราสามารถจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้จาก

หาว่ามีฐานของรูป และ ความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน นำมาคูณกันได้เป็นพื้นที่

 

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน   =  ความสูง x ความยาวของฐาน        

โดยหน่วยของพื้นที่มี  มีหน่วยเป็น ตารางหน่วย  

        หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

        หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

  หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-4 เรื่อง หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-4      

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

    

 
 

 

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

 
 

    

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

 
 

  

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

  หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.5-8 เรื่อง หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.5-8   

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

 
 

 

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

    

 
 

 

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

 
 

 

   หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 

   square 01 a8

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2-4 เรื่อง หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2-4   

    

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

 
 

    

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

    

 
 

    

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

 
 

    

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-7 เรื่อง หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5-7    

    

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

 
 

    

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

    

 
 

    

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

 
 

    

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK