แบบฝึกหัด การสร้าง การหาพื้นที่

ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม ป.6 

 

แบบฝึกหัด การสร้าง การหาพื้นที่ ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

ในบทนี้เป็นการทบทวน แบบฝึกหัด การสร้างรูปสี่เหลี่ยม คุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม เส้นทแยงมุม

การหาความยาวเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยม และโจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยม

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การสร้าง การหาพื้นที่ ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การสร้าง การหาพื้นที่ ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

   ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม และ เส้นทแยงมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-2 เรื่อง ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม และ เส้นทแยงมุม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-2    

1.

  ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

  ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

  ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม

 

 
 

 2. 

    ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม เส้นทแยงมุม

    ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม เส้นทแยงมุม

    ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม เส้นทแยงมุม

    ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม เส้นทแยงมุม

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

  การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3-7. เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3-7.    

3.

    การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

 

 
 

 

4.

  การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

5.

  การสร้างรูปสี่เหลี่ยม  

 
 

    

6.

  การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

 

  การสร้างรูปสี่เหลี่ยม  

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

  หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

  หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

  หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

  หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8. เรื่อง หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 8.    

    หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

    หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

 

 
 

 

    หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

    หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 

 
 

 

    หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

    หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

    หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

    หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

   หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

   หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

  

   หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

   หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 

 
 

   

   หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

   หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

   หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

   หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

9.

   หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

   หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

   หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

   หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

   หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  โจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

  โจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

  โจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

  โจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9-12. เรื่อง โจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 9-12.    

    โจทย์ปัญหาสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    โจทย์ปัญหาสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

    โจทย์ปัญหาสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    โจทย์ปัญหาสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

    โจทย์ปัญหาสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

    โจทย์ปัญหาสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    

 
 

 

    โจทย์ปัญหาสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    โจทย์ปัญหาสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK