ทบทวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

ทบทวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส คือ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้าน

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คือ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน

ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากัน

แบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง 

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

ทบทวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ทบทวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส คือ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้าน

 

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คือ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

                         ที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน

                         ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากัน

 
 

 

 
 

 

 ทบทวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK