พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เราจะได้เรียนรู้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เช่น

โดยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สามารถหาได้จากการตีตารางหาพื้นที่ โดยตีตารางลงบนพื้นที่

ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

และหาพื้นที่จากการนับจำนวนตารางทั้งหมด จะได้พื้นที่ตามต้องการ

แบบฝึกหัด เรื่อง พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ 

อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 

 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

  พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK