พื้นที่ ความหมาย เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

พื้นที่ ความหมาย

พื้นที่ ความหมายของพื้นที่ พื้นที่คือเนื้อที่ภายในของรูปนั้น

เราสามารถหาพื้นที่ของรูปทรงต่างๆได้

โดยพื้นที่รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหาพื้นที่โดย

ใช้ตัดกระดาษกว้าง 1 หน่วย. ยาว 1 หน่วย

ปูให้เต็มพื้นที่ เมื่อเราปูเต็มเนื้อที่ภายในเราก็จะได้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมุมฉากนั้น

       พื้นที่

แบบฝึกหัด เรื่อง พื้นที่ ความหมาย 

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง พื้นที่ ความหมาย

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 พื้นที่

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 พื้นที่

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

พื้นที่

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 พื้นที่

 พื้นที่

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 พื้นที่ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  พื้นที่

  พื้นที่

 
 

 

  พื้นที่

  พื้นที่

 
 

 

  พื้นที่

  พื้นที่

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK