การหาพื้นที่โดยประมาณ เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การหาพื้นที่โดยประมาณ

การประมาณ ในการหาพื้นที่เกิดจากพื้นที่นั้นไม่เต็มหน่วยการวัด หรือตารางการวัด

เราจึงอาศัยการประมาณ โดยการสังเกตุพื้นที่ที่ขาดไปนำมารวมกันโดยประมาณ ดังตัวอย่าง

    การหาพื้นที่โดยประมาณ

แบบฝึกหัด เรื่อง การหาพื้นที่โดยประมาณ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหาพื้นที่โดยประมาณ

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 การหาพื้นที่โดยประมาณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การหาพื้นที่โดยประมาณ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

การหาพื้นที่โดยประมาณ

 
 

 

 
 

 

  การหาพื้นที่โดยประมาณ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK