รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

   รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก  และด้านทุกด้านยาวเท่ากัน

                     รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

    รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก  และด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน

                             ด้านที่สั้นสองด้าน เรียกว่า ด้านกว้าง

                             ด้านที่ยาวสองด้าน เรียกว่า ด้านยาว 

                  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แบบฝึกหัด รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 

  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1   

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 สี่เหลี่ยมผืนผ้า  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 
 

 

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3 

สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า

 
     
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 4 

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 
 

 

 
 

  

  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK