ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร

เมือ ความจุ / ปริมาตร เป็น ลิตร  มิลิลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร 

มีความสัมพันธ์กันดังนี้

 ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร

แบบฝึกหัด เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร

ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร

ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร

 

 

 ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร

 
 

 

 ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

2.

  ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร

 

 ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร

 
 

 

 ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร

 
 

 

 ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร

 
 

 

 ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร

 
 

 

 ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร

 ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK