แผนภูมิแท่ง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

แผนภูมิแท่ง

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับ การอ่านแผนภูมิแท่ง โดยแผนภูมิแท่ง

เป็นการดูความสัมพันธ์ระหว่าง แนวนอนของกราฟ และแนวตั้งของกราฟ

เช่น

    แผนภูมิแท่ง

 แนวตั้งเป็นน้ำหนัก ของนักเรียน  แนวนอน เป็น ชื่อนักเรียน 5 คน

โดยน้ำหนัก ของนักเรียนเป็นแผนภูมิแท่ง 

อ่านได้ ดังนี้

ทศ       น้ำหนัก   36 ก.ก.   พสุ      มีน้ำหนัก  33  ก.ก.

เมษ     น้ำหนัก    38 ก.ก.   อัสสนี   มีน้ำหนัก  30  ก.ก.

วสันต์   น้ำหนัก    36 ก.ก

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด แผนภูมิแท่ง

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง แผนภูมิแท่ง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   แผนภูมิแท่ง

   แผนภูมิแท่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง แผนภูมิแท่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1  

      แผนภูมิแท่ง

 

 
 

 

      แผนภูมิแท่ง

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

     แผนภูมิแท่ง

     แผนภูมิแท่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.    

    แผนภูมิแท่ง

 

 
 

 

    แผนภูมิแท่ง

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK