การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับ การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

โดยอ่านค่าจากรูปวงกลมกำหนดมาให้ เช่น

   การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม  

    ภาพรวมในแผนภูมิรูปวงกลม คิดเป็น  100 % 

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

  การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม    

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1  

 

          การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

 
 

          

          การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

    การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม    

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.    

 

       การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

 
 

 

       การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

    การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม    

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.                           

       การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

 
 

 

       การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

4.  

     การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม    

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.                           

        การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

 
 

 

           การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

 
     
     
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

5.  

     การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม    

     การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5.                           

       การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

       การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

       การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

 
 

 

       การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

 
 

 

       การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

 
 

 

       การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 

 
 

 

       การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK