การเขียนสมการจากข้อความ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การเขียนสมการจากข้อความ

เราสามารถใช้เขียนข้อความออกมาเป็นสมการได้ 

การบวกกัน  เช่น  นำมารวม , บวกเข้ากับ , ใส่ในกล่องดียวกัน , ซื้อมาเพิ่ม , ได้รับเงินจาก 

การลบกัน    เช่น  หักออกจาก,  ใช้ไปแล้ว  , จ่ายเงินจำนวน ,  อ่านไปแล้ว

การคูณกัน   เช่น  ราคาชิ้นละ ,  ราคาต่อหน่วย , ราคาห่อละ

การหารกัน  เช่น   แบ่่งเป็นส่วน ๆ ละเท่าๆ กัน      

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การเขียนสมการจากข้อความ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนสมการจากข้อความ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การเขียนสมการจากข้อความ

  การเขียนสมการจากข้อความ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-5. เรื่อง การเขียนสมการจากข้อความ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-5.      

    การเขียนสมการจากข้อความ

    

    การเขียนสมการจากข้อความ 

 
 

 

    การเขียนสมการจากข้อความ

 

 
 

 

    การเขียนสมการจากข้อความ

 
 

 

    การเขียนสมการจากข้อความ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเขียนสมการจากข้อความ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6-10 เรื่อง การเขียนสมการจากข้อความ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6-10   

    การเขียนสมการจากข้อความ

   

    การเขียนสมการจากข้อความ

 
 

 

    การเขียนสมการจากข้อความ

 
 

 

    การเขียนสมการจากข้อความ

 
 

 

    การเขียนสมการจากข้อความ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK