แบบฝึกหัด ทบทวน ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ป.5

 

แบบฝึกหัด ทบทวน ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

ในบทนี้เรียนรู้ จากรูปภาพ แล้ว อธิบายความหมายของรูปกับทศนิยม

เขียนเป็นตัวเลขทศนิยม และ เขียนทศนิยม เป็นตัวหนังสือ  

โดยมีทศนิยม 1 ตำแหน่ง  และ การเขียนตัวหนังสือเป็นทศนิยม

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก  ทบทวน ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวน ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ทบทวน ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  

 
 

 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ทบทวน ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

    ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  

  

 
 

  

   ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK