แบบฝึกหัด หลักและค่าของเลขโดด

ตามค่าประจำหลัก ป.5

 

แบบฝึกหัด หลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

ค่าของจำนวนทศนิยมตามค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

เลขโดด ของทศนิยมตำแหน่ง ที่หนึ่งอยู่ในหลักส่วนสิบ 

เลขโดด ของทศนิยมตำแหน่ง ที่สองอยู่ในหลักส่วนร้อย 

เช่น  157.38  

1  อยู่ในหลักร้อย           มีค่า  100

5  อยู่ในหลักสิบ            มีค่า  50

7  อยู่ในหลักหน่วย         มีค่า  7

3  อยู่ในหลักส่วนสิบ       มีค่า  3/10

8  อยู่ในหลักส่วนร้อย      มีค่า  8/100

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก  หลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง หลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

 ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

    ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

 ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 
 

 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก 

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

 ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 
     
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

เขียนในรูปทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เขียนในรูปทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4     

 เขียนในรูปทศนิยม

 
     
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK