แบบฝึกหัด เขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

ให้เป็นสองตำแหน่ง ป.5  

 

แบบฝึกหัด เขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งให้เป็นสองตำแหน่ง

เราสามารถเขียนทศนิยม 1 ตำแหน่ง ให้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

โดยเติมเลขศูนย์ ต่อท้ายลงไปได้ทันที

เช่น      3.4      

จะมีค่าเท่ากับทศนิยมสองตำแหน่ง

คือ       3.40     

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก เขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งให้เป็นสองตำแหน่ง

 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง เขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งให้เป็นสองตำแหน่ง

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

เขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งให้เป็นสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งให้เป็นสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

 เขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งให้เป็นสองตำแหน่ง 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK