แบบฝึกหัด เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน ป.5  

 

แบบฝึกหัด เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

เราสามารถเขียนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนได้โดยทำได้ดังนี้

1. ในทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง มีทศนิยมตำแหน่งเดียว

คือตำแหน่ง ส่วนสิบ ( 1 /10 )

เช่น        0.2      =  2/10

            4.5      =  4 +  5/10   

2. ในทศนิยมสองตำแหน่ง มีทศนิยมตำแหน่งที่สอง

คือตำแหน่ง ส่วนร้อย ( 1 /100 )

เช่น        0.35      =   35/100

            7.68      =   7 +  68/100            

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน 

 

 
 

 

  เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

 

 
 

 

  เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน 

 
 

 

  เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK