แบบฝึกหัดเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วน

หาร 10,100 ลงตัวในรูปทศนิยม ป.5  

 

แบบฝึกหัดเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วน

หาร 10,100 ลงตัวในรูปทศนิยม

เมื่อเรามีเศษส่วนที่ต้องการทำเป็นทศนิยม วิธีที่ง่ายที่สุด คือ 

ทำตัวส่วนให้อยู่ในรูปของ 10 หรือ 100  

โดยใช้การคูณทั้งเศษและส่วนด้วยจำนวนเต็ม  เช่น

  เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 10,100 ลงตัวในรูปทศนิยม

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก เขียนเศษส่วนที่

ตัวส่วนหาร 10,100 ลงตัวในรูปทศนิยม

 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10,100 ในรูปทศนิยม

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 10,100 ลงตัวในรูปทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 10,100 ลงตัวในรูปทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 10,100 ลงตัวในรูปทศนิยม 

 
 

  

  เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 10,100 ลงตัวในรูปทศนิยม

 
 

  

  เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 10,100 ลงตัวในรูปทศนิยม 

 
 

 

  เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 10,100 ลงตัวในรูปทศนิยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 10,100 ลงตัวในรูปทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 10,100 ลงตัวในรูปทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

  เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 10,100 ลงตัวในรูปทศนิยม 

 
 

  

   เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 10,100 ลงตัวในรูปทศนิยม

 
 

 

   เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 10,100 ลงตัวในรูปทศนิยม

 
 

 

   เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 10,100 ลงตัวในรูปทศนิยม

 
 

 

   เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 10,100 ลงตัวในรูปทศนิยม

 
 

   

   เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 10,100 ลงตัวในรูปทศนิยม 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK