แบบฝึกหัดโจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน ป.5  

 

แบบฝึกหัดโจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน

เมื่อเราต้องการแก้ปัญหาโจทย์ทศนิยม

เราต้องรู้ว่าโจทย์ให้อะไรมา  และโจทย์ต้องการอะไร  

สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติม  

100  สตางค์ เท่ากับ 1 บาท

10 มิลลิเมตร  เท่ากับ 1 เซนติเมตร

100 เซนติเมตร เท่ากับ 1 เมตร

10 ขีด  เท่ากับ 1 กิโลกรัม

1 ขีด เท่ากับ 100 กรัม

1000 กรัม เท่ากับ 1 กิโลกรัม

 เช่น

  โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน 

 
 

  

  โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน

 
 

  

  โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน 

 
 

 

  โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน 

 
 

 

  โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

 โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน 

 
 

  

  โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน

 
 

 

  โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน

 
 

 

  โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน 

 
 

  

  โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน

 
 

 

  โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน

 
 

 

  โจทย์ปัญหาทศนิยมและเศษส่วน

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK