แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ป.4  

 

แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมหนึ่ง

เราสามารถเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 

ได้โดยนำตัวเลขที่เป็นทศนิยมมาเปรียบเทียบกันได้ทันที 

เช่น เปรียบเทียบ     0.5   กับ   0.7  

จะได้  

                        0.5  <    0.7               

ในทำนองเดียวกันเมื่อมีจำนวนเต็มหน้าทศนิยม  เช่น  6.9  และ  8.4

นำมาเปรียบเทียบกัน เรานำจำนวนเต็มมาเปรียบเทียบกันก่อน

                           6   <   8

     ดังนั้น            6.9    <    8.4                   

การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก

การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-2 การเปรียบเทียบทศนิยม

   

 เฉลยคำตอบข้อ 1-2     

  การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

 

 

  การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

เรียงลำดับทศนิยม

 เรียงลำดับทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3-4 การเรียงลำดับทศนิยม

   

 เฉลยคำตอบข้อ 3-4     

  เรียงลำดับทศนิยม

 

 

  ชวนคิด /  คำตอบ

  เรียงลำดับทศนิยม

 

  

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK