แบบฝึกหัด พิจารณาเศษส่วนใด

เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ป.5

 

แบบฝึกหัด พิจารณาเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

วิธีพิจารณาว่า เศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหรือยัง

 ดูจาก นำจำนวนเต็มที่มากกว่า 1 มาหารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัว 

 เมื่อมีจำนวนเต็มนำมาหารได้ลงตัว แสดงว่าไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

 ถ้าไม่มีจำนวนเต็มนำมาหารได้ลงตัว แสดงว่า เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก พิจารณาเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

แบบฝึกหัด พิจารณาเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่องพิจารณาเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

  พิจารณาเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

  พิจารณาเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 พิจารณาเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  พิจารณาเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

    

 
 

   

  พิจารณาเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

    

 
 

 

 พิจารณาเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK