แบบฝึกหัด เศษส่วนแท้ และ เศษเกิน ป.5

 

แบบฝึกหัด เศษส่วนแท้ และ เศษเกิน

เศษส่วนแท้ คือ  เศษส่วนที่ตัวเศษ น้อยกว่า ตัวส่วน 

เช่น  1/2      ;    6/5     ;      3/9   ;      50/100  

เศษเกิน    คือ  เศษส่วนที่ตัวเศษ มากกว่า ตัวส่วน 

เช่น  30/7     ;   8/3     ;      13/4  ;      401/100  

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก เศษส่วนแท้ และ เศษเกิน

แบบฝึกหัด เศษส่วนแท้ และ เศษเกิน

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง เศษส่วนแท้ และ เศษเกิน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

  เศษส่วนแท้ และ เศษเกิน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เศษส่วนแท้ และ เศษเกิน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  เศษส่วนแท้ และ เศษเกิน

 

 
 

 

  เศษส่วนแท้ และ เศษเกิน

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เศษส่วนแท้ และ เศษเกิน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

เศษส่วนแท้ และ เศษเกิน  

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK