แบบฝึกหัด เศษเกิน ป.5

 

แบบฝึกหัด เศษเกิน

การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน ทำได้โดยนำตัวส่วนไปคูณกับ

จำนวนนับ แล้วบวกกับตัวเศษ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตัวเศษของเศษเกิน

โดยมีตัวส่วนคงเดิม

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก จำนวนคละ แบบฝึกหัด จำนวนคละ

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง เศษเกิน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

เศษเกิน

      เศษเกิน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-12 เศษเกิน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1 - 12    

 เศษเกิน     

 
 

 

 เศษเกิน 

 
 

 

    เศษเกิน

 
 

 

    เศษเกิน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK