แบบฝึกหัด ความหมายของเศษ และส่วน

การอ่านเขียนเศษส่วน

 

แบบฝึกหัด ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

ความหมายของเศษส่วน 

เมื่อรูปสี่เหลี่ยม 1 รูป แบ่งเป็น 5 ส่วนเท่าๆกัน แต่ละส่วนเป็น 1 ใน 5 ของรูป

เมื่อเราเระบายสี 2 ส่วนของรูป เราเขียนแทนด้วย  2/5   โดย 2 เป็นตัวเศษ  5 เป็นตัวส่วน

2/5 อ่านว่า  เศษสองส่วนห้า

 ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

  ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

  ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

  ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

 

1.

  ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

 

 

  ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

 

 

  ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

 
   
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

 ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

 ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

 ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

 

 

  ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

 

 

  ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

 

 

  ความหมายของเศษ และส่วน การอ่านเขียนเศษส่วน

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK