แบบฝึกหัด การบวก ลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

 

แบบฝึกหัด การบวก ลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

 การบวก และการลบเศษส่วน ที่มีตัวส่วนเท่ากัน เราสามารถนำตัวเศษมาบวก และลบกันได้ทันที

โดยคำตอบ ได้ผลลัพธ์ ของตัวส่วนยังคงเดิม

เช่น    10/425 + 20/425    =  (10+20)/425   = 30/425 

         45/100 - 20/100    =  (45-20)/100     = 25/100

 การบวกเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

 การลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การบวก ลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

การบวกเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

การบวกเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การบวกเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  การบวกเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

 

 

 

  

  การบวกเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

  การลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

 

  การลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

 

 

  การลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK