แบบรูปซ้ำ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

 

แบบรูปซ้ำ

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง แบบรูปซ้ำ

เป็นการหาแบบรูปซ้ำ ว่ามีการซ้ำ ในรูปแบบใด และ หาจำนวนถัดไป

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง แบบรูปซ้ำ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   แบบรูปซ้ำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง แบบรูปซ้ำ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

    แบบรูปซ้ำ

 

 
 

    แบบรูปซ้ำ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   แบบรูปซ้ำ

   แบบรูปซ้ำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง แบบรูปซ้ำ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

  แบบรูปซ้ำ

 

 
 

  แบบรูปซ้ำ

 
 

     

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK